Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/173/18 Rady Gminy Narew

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe