Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/164/2018 Rady Gminy Sejny

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli doradztwa zawodowego i nauczycieli wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sejny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe