Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/350/18 Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe