Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/310/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zabłudów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe