Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/188/18 Rady Gminy Jaświły

z dnia 7 marca 2018 r.

o podziale gminy Jaświły na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe