Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/187/18 Rady Gminy Jaświły

z dnia 7 marca 2018 r.

uchwała o zmianie uchwały o uchwaleniu rocznego programu współpracy Gminy Jaświły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe