Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/507/2018 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe