Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/194/18 Rady Gminy Janów

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Janów oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe