Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/261/2018 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Turośń Kościelna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe