Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/175/2018 Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Sztabin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe