Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/210/18 Rady Gminy Raczki

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Raczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe