Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/194/18 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowe Piekuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe