Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/296/2018 Rady Gminy Brańsk

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Brańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe