Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/298/2018 Rady Gminy Brańsk

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brańsk w roku 2018"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe