Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/137/18 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodzisk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe