Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/161/2018 Rady Gminy Sokoły

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Sokoły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe