Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/163/2018 Rady Gminy Sokoły

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe