Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/172/2018 Rady Gminy Sejny

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sejny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe