Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIX/373/18 Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Grajewo w 2018 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe