Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2018 Wójta Gminy Wyszki

z dnia 29 marca 2018 r.

o wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego w 2017 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe