Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/217/18 Rady Gminy Kolno

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe