Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/309/18 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Mońki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe