Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/310/18 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe