Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/283/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna Białostocka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe