Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/285/18 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym lub mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe