Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/171/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, dla których wymiar nie został określony w Karcie Nauczyciela oraz zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom na innych stanowiskach kierowniczych określonych w statutach szkół i przedszkoli

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe