Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/183/18 Rady Gminy Nowinka

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Nowinka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe