Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/236/18 Rady Gminy Szumowo

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe