Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/354/18 Rady Gminy Suwałki

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe