Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 227/XXVIII/2018 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe