Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe