Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/454/18 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe