Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/216/18 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipsk w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe