Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/198/2018 Rady Gminy Filipów

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe