Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/257/18 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Knyszyn w 2018 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe