Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/258/18 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Knyszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe