Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/187/18 Rady Gminy Krypno

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Krypno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe