Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/307/18 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Miasto Sejny publicznym Przedszkolu Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe