Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/194/2018 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczele w 2018 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe