Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Oświadczenie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 6 marca 2018 r.

o rozwiązaniu porozumienia w zakresie powierzenia gminie prowadzenia i częściowego finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe