Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

o decyzji z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr OLB.4210.30.2017.2018.JD w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe