Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/303/18 Rady Gminy Gródek

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Gródek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe