Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/259/18 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knyszynie do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knyszyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe