Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/185/18 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Jasionówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe