Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/550/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 5 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe