Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/300/18 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Goniądz obejmującego działkę nr geodezyjny 563

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe