Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/360/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe