Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/379/18 Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału miasta Grajewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe