Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/323/18 Rady Gminy Gródek

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Gródek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe