Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/561/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe